• Total today's visitors 673
  • Currently online 79

Questions After Presentation With Brian From The Health Cure Serbia, Belgrade, Novi Sad

Questions After Presentation With Brian From The Health Cure Serbia, Belgrade, Novi Sad May 4th and 5th 2015

Dani Kanabisa: Lečenje kanabisom, sa predavanja Brajana Keta (Bryan Ket, Holland) u  Beogradu i Novom Sadu, 4 i 5 maja 2015.
Seminar 'Healing with cannabis': Guest, Bryan Ket (Holland). In  Belgrade and Novi Sad on 4th and 5th May, 2015. Questions and answers.
Pitanja bolesnih, članova porodica i odgovori.
Interesovanje je bilo daleko veće nego što su prostori to dozvoljavali, dosta se saznalo, razmenila su se iskustva, najnovija naučno-mdicinska saznanja i svi bolesni su otišli sa realnom nadom u izlečenje.

Ima previše dokaza iz nauke i medicine, ima previse živih svedoka sa svojom medicinskom dokumentacijom i previše bolesnih koji čekaju lek, previše njih koji umiru i očekuju da im odgovorni ljudi koji su izabrani, što je moguće pre omoguće da se leče kanabisom i ekstraktima njegovih cvetova.

Vreme čekanja je isteklo. Dnevno u Srbiji umre preko 70 osoba od kancera, dok preko 110 njih oboli, pretežno mladih. Nama je neophodan lek, onaj koji nam zaista pomaže - KANABIS.

Pridružite nam se. Slobodni građani Srbije: http://irka.org.rs/

IRKA su ljudi, obični, bolesni, solidarni. Rešili smo da pomognemo jedni drugima.
Irka se bavi obrazovanjem, istinom, naukom, nas interesuju jedino bolesni i dobrobit svih građana Srbije. Privatnom interesu, biznisu, farmaciji, mafiji, ne treba dozvoliti da utiče na lečenje i osnovna ljudska prava.

Ovo je naša zemlja i naše pravo na LEK i izbor!

Pošaljite nam vašu medicinsku dokumentaciju za zajednički zahtev obolelih za lečenje kanabisom, Skupštini, Ministarstvu zdravlja i Vladi Srbije: irka@irka.org.rs
Potvrda o saglasnosti da smemo da koristimo vašu medicinsku dokumentaciju za zajednički zahtev: http://irka.org.rs/potrebna-nam-je-va...

I posle 2 sata razgovora je bilo prepuno a pitanja i razmena iskustava i znanja su se nastavili i kasnije u bašti kafea do kasno u noć.

Click on the video to watch.

Kada bi svaki dan pravili tribine i radionice bilo bi sve više i više ljudi koji žele da saznaju i koji svedoče javno o svom lečenju kanabisom i ekstraktima cvetova.

Tribina Lečenje kanabisom, Brajan Ket (Holandija) Novi Sad 5. maj 2015

Click on the video to watch.

Lečenje kanabisom i kancer, sa predavanja Brajana Keta u Beogradu

Leave a Reply

Refine your query below

(or continue typing in the searchbox above):

products

Search by price